Partner główny imprezy:

Impreza dofinansowana przez:

Sponsor główny:

Sponsorzy oficjalni:

Sponsorzy wspierający:

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków
otrzymanych od Samorządu Województwa Opolskiego.